top of page

VORES SERVICES

Rottesikring

Har du et rotteproblem eller ønsker du, at forebygge fremtidige rotteproblemer? Vi er eksperter i rottebekæmpelse ved hjælp af vedligeholdelse af stikledninger til dit kloaksystem og montering af rottespærre i kloak og afløbsrør.

 • En rottespærre opsættes typisk i kloakstikledninger og regnvandslednigner, der leder ud til en hovedkloakledning, hvor rotterne normalt kommer fra. Rottespærren fungerer sådan at to klapper, der kun åbnes en vej placeres i kloakledningen. På den måde kan vandet komme ud, men rotterne kan ikke komme ind. 

 • Utætheder i dit kloaksystem, der ikke er i brug kan også være med til, at skabe rotteproblemer da rotterne her igennem kan finde vej op til din bolig. Derudover skaber tørlagte rør, der ikke er i brug gode rammer for en rotterede og giver rotterne gode vækstbetingelser.

 • Ved minstanke om dette anbefales det, at få foretaget en

          TV-inspektion.

Klimasikring

I takt med de tiltagende klimaforandringer, der medfører store skybrud og øgede nedbørsmængder, oplever flere og flere udfordringer med oversvømmelse i deres kælder. Det er et problem vi har specialiseret os i, at løse og tilbyder følgende ydelser på området:  

  ​

 • Pumpebrønde​

 • Højvandslukkere

 • Faskiner (regnvand)

Kloakrenovering

Opgravningsfri kloak renovering

Punkt renovering, partliner, strømpeforing.

Kloakservice & TV-inspektion

Tegn på kloakproblemer du skal holde øje med 

 

 • Højtryksspuling

 • Fræsning af rødder og aflejringer

 • Rensning af køkkenbrønde 

 • Dræn

 

Vi tilbyder forskellige former for service af din kloak

Vi har mange års erfaring med håndtering af  tilstandsrapporter, private og forsikringssager og foretager altid en grundig TV-inspektion af dine kloakledninger som det første. Her lokaliserer vi årsagen til problemet og dokumenterer  grundigt fejlfindingen og de skader der måtte være. 

 

 • Tilstopning af afløb 

 • Rotteskader

 • Rødder og aflejringer

Oplever du problemer med din kloak? Det kan der være mange grunde til. Her er et par eksempler som vi ofte oplever:

 • Nedsunket jord, fliser eller asfalt kan være tegn på en utæthed

           i kloakken. 

 • Langsomt udløb af vand fra håndvask, tilstopning af toilet eller besvær med at skylle ud.

 

Konsulent

Fundering - fundamenter 

sætningsskader - følger af at huset sætter sig  

bottom of page